Werkwijze

De werkvorm die we hebben ontworpen is er op gericht een verhaal te laten ontstaan, meer dan van te voren bepaald. De acteurs zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van het verhaal, de regie begeleidt het proces en de camera- en geluidscrew wordt uitgedaagd hun intuïtie te volgen in het vastleggen van de situaties. We scheppen hiervoor de mogelijkheden door ons door een aantal spelregels te beperken. Vervolgens zijn de karakters uitgewerkt en bedenken we een algemene verhaallijn als startpunt waar in een later stadium van kan worden afgeweken.

De spelregels verschillen per project, maar bestaan onder andere uit de volgende regels:

Alle scenes komen door middel van improvisatie tot stand. Er wordt gezamenlijk een ruime lijn en structuur bedacht, waarbinnen de acteurs de ruimte krijgen te improviseren.

Acteurs kennen enkel de informatie van hun eigen karakter, en informatie uit ‘gezamenlijke herinneringen.’ Ze kennen niet de persoonlijke informatie van elkaar. De informatie worden bedacht en geschreven door de acteurs en regisseur. De regisseur is de enige die de alle informatie kent.

De scenes die worden gespeeld in de film worden niet van te voren gerepeteerd.

De camera volgt naar eigen inzicht de acteurs, niet andersom.

De lengte van de film is afhankelijk van wat het verhaal nodig heeft, en laat zich niet beïnvloeden door voorgesproken lengtes of slots.